• Kusk & søn
DANSKE MALERMESTRE er hele malerfagets hovedorganisation både bygningsmalerernes, skiltemalernes og industrimalernes.

Vi er opbygget af laug og lokale foreninger, der er organisationens kerne. Her er malermesteren medlem. Via DANSKE MALERMESTRE er medlemmerne repræsenteret i Dansk Arbejdsgiverforening, Håndværksrådet og i en mængde af de råd og udvalg, der drøfter tiltag til nye regler og bestemmelser af betydning for malerfagets udøvere.

Den professionelle, seriøse malermester har en organisation i ryggen til at hjælpe sig juridisk og teknisk-fagligt. Han ved, at medlemskab af DANSKE MALERMESTRE giver ham adgang til den efteruddannelse og information, der er afgørende for virksomhedens trivsel og videre udvikling. Hertil bidrager også det professionelle fællesskab, som hans 1.900 kollegaer indgår i.

Det er organisationens mål at organisere malervirksomheder og andre overfladebehandlingsvirksomheder i Danmark, at varetage medlemmernes interesser i økonomisk, teknologisk, fagteknisk, uddannelsesmæssig og kulturel henseende, at varetage medlemmernes arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser, at udøve oplysningsvirksomhed omkring branchens forhold, at fremme tiltag til virksomhedernes markedsføring og profilering samt at yde service til medlemmerne.
Kontakt os gerne på en af følgende adresser:

DANSKE MALERMESTRE
Snaregade 12
1205 København K