• Kusk & søn
Formål: Det er Malerfirma Kusk & Søn A/S politik gennem forebyggende arbejdsmiljøarbejde at sikre, at ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser.

Ansvar: Malermester Kenneth Andreassen
Denne politik for arbejdsmiljøet gælder for alle ansatte og ledelse i Malerfirma Kusk & Søn A/S
 
Firmaet forpligter sig til:
  • At sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø igennem mål for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet
  • Firmaet tilvejebringer de nødvendige ressourcer til gennemførelse af de aktiviteter der igangsættes på arbejdsmiljøområdet.
  • At sikre nødvendig uddannelse og oplæring til alle ansatte.
  • At overholde alle relevante lovbestemte krav vedrørende arbejdsmiljøet.
  • Alle ansatte er ansvarlige for at overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem omtanke og handling og sund fornuft bidrage til et bedre arbejdsmiljø.
Virksomhedens arbejdsmiljømål:
  • Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.
  • Reducere ulykkesfrekvensen (Focus på nærved ulykker)
  • Støj på arbejdspladsen